gio-hang
0

Phụ kiện ống dẫn

Phụ kiện ống dẫn là những thành phần không thể thiếu trong mô hình trồng rau thủy canh. Các phụ kiện này giúp nối các ống thủy canh lại với nhau để dẫn nước, cung cấp nước và chất dinh dưỡng cho rau thủy canh.

Phụ kiện ống dẫn bao gồm các loại sau:

  • Ống cấp dinh dưỡng trục chính.
  • Ống cấp dinh dưỡng trục nhánh.
  • Ống PVC 25mm.
  • Nút bít.
  • Gờ nối.
  • .........